Poniedziałek XIX tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Wawrzyńca
Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca |

Czytania na dziś »
Ze wszystkich rzeczy miłość jest najsilniejsza Maria Montessori

Metoda Montessori

Maria Montessori oraz cele pedagogiki Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952) włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody Montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju. Maria Montessori krytycznie odnosiła się do tradycyjnego szkolnictwa, a ławka szkolna była dla niej symbolem wyrażającym bezruch i tłumienie aktywności dziecka.

»

Różnica między przedszkolem Montessori, a przedszkolem tradycyjnym

​JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRZEDSZKOLEM MONTESSORI, A PRZEDSZKOLEM TRADYCYJNYM?

  • Rozwijamy dziecięcą samodzielność – wierzmy, że doświadczenie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie. Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.
  • Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo. Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych (jak w rodzinie).
  • Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni.
  • Zajęcia w przedszkolu Montessori dzięki jedynemu w swoim rodzaju programowi edukacji doskonale przygotowują do edukacji szkolnej i przeciwdziałają problemom z nauką (dyskalkulia, dysleksja).
  • Nauczyciel nie narzuca dziecku, czym powinno się interesować. To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem. (Zasada ta stosowana jest podczas pracy dziecka z „materiałem Montessori”).
  • Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne („materiał Montessori”), które rozwijają wszechstronnie umiejętności dziecka doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.
  • Dzieci są uczone: porządku (np. odkładają materiały Montessori zawsze na swoje miejsce) i szacunku do pracy innych dzieci (np. nie przeszkadzają innym, nie zabierają materiału, z którym pracuje inne dziecko).
»
al. Śmigłego Rydza 24/26 | 93-281 Łódź tel. 42/207– 24 – 50
lub 605-057-918

2013 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Nr r-ku bankowego Przedszkola:48 1020 3408 0000 4402 0299 3129 
Nr r-ku bankowego Rady Rodziców: 36 1020 3408 0000 4502 0306 8277

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne